ابزارها و آماده سازی: خوب، بد، زشت!

ما برای کارهای روزمره از ابزارهای زیادی استفاده می‌کنیم. ابزارها به ما اجازه می‌دهند کارها را سریع‌تر، با دقت بیشتر و در سطوح بالاتری انجام دهیم. با استفاده از ابزارها ما به نوعی از ثمره کار دیگران (مخترعان و سازندگان ابزار) استفاده می‌کنیم و روی شانه بزرگان می‌ایستیم. حتی استفاده از ابزار مناسب و اختصاصی برای هر کار خاص، نشانی از تجربه و مهارت است. اما ابزارها همیشه برای کار آماده نیستند. اغلب نیاز است ابزارهای مناسب انتخاب، جمع آوری، سرهم یا حتی دلخواه سازی شوند. و این جاییست که خوب، بد، رشت وارد ماجرا می‌شود!

ما در موقعیت‌های مختلفی نیاز به آماده سازی ابزار و محیط کاری داریم. مثلا خرید رایانه جدید، شروع پروژه و ورود به محل اشتغال جدید. در این شرایط تصمیم اینکه حداقل شرایط و امکانات مورد نیاز برای شروع کار یا عملیاتی شدن وضعیت چیست موضوع مهمی است. اگر بدون برنامه ریزی پیش برویم ممکن است ساعت‌ها و حتی روزها روی موضوعات حاشیه‌ای یا کم اولویت‌تر وقت بگذاریم ولی وضعیت هنوز آماده شروع کار اصلی نباشیم. در این وضعیت‌ها منطقا شرایط تصمیم گیری در مورد آیتم‌های جعبه ابزار ما باید زمینه (context) موقعیت باشد، نه ترجیحات شخصی و حس ماجراجویی ما! برای کارهای کوچک تک نفره و موقتی، انتخاب ابزارهای حرفه‌ای شاید زیاده روی باشد؛ مثلا طراحی یک فرم تماس ساده برای سایت پسرخاله‌تان. برای کارهای دراز مدت، پیچیده و تیمی ابزارهای حرفه‌ای و اختصاصی لازمه کار هستند؛ مثلا توسعه یک فروشگاه آنلاین برای فروش محصولات متنوع.

Continue reading